• Væresteder i Jammerbugt Kommune

  Her kan du læse om de forskellige væresteder i Jammerbugt Kommune.

  Gå til Side
 • Værestedet Solsikken

  Solsikken et et værested- og aktivitetstilbud til voksne sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Solsikken er beliggende i Aabybro...

  Gå til Side
 • Værestedet Syrenen

  Syrenen et et værested- og aktivitetstilbud til sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Syrenen er beliggende i Brovst og er i et...

  Gå til Side
 • Handicap og socialpsykiatri

  På denne side kan du læse om alle de tilbud, som Jammerbugt Kommune har til voksne mennesker med sindslidelser og eller alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer.

  Gå til Side
 • NADA

  NADA kan modvirke og forebygge uro, angst og søvnproblemer og nedsætte behovet for medicin.

  Gå til Side
 • Social færdighedstræning (SFT)

  SFT betyder social færdighedstræning – et 9-måneders forløb med ugentlige seancer af 1,5 times varighed bygget op ud fra forskellige moduler omfattende eksempelvis kommunikation, symptommestring med f...

  Gå til Side
 • Brugerrådet for socialpsykiatritilbuddene

  Det er brugerådets opgave at varetage brugere af Jammerbugt Kommune socialpsykiatritilbuds interesser herunder virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

  Gå til Side
 • Akuttilbud

  Akuttilbuddet er et socialpsykiatrisk akuttilbud til borgere i Jammerbugt Kommune, som måtte opleve en akut psykisk krise.

  Gå til Side
 • Aktiviteter på værestederne

  Formålet med værestederne er at tilbyde socialt samvær og aktiviteter for at bryde isolation og få struktur i dagligdagen. Jammerbugt Kommune har forskellige tilbud lige fra det helt frie til det ufo...

  Gå til Side
 • Andre grupper

  Andre grupper er etableret under værestederne af medarbejderne der eller af bostøtter og Støtte- og kontaktpersoner i fællesskab eller hver for sig på tværs ud fra et aktuelt behov og for tiden består...

  Gå til Side