Bostøtteordningen

Loven siger: "Kommunalbetyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer".

Bostøtteordningen er et visiteret tilbud, som man kan blive visiteret til fra kommunens Socialafdeling - afdeling  for voksne handicappede. Der er tale om et tilbud målrettet den enkelte borger. En særlig indsats i samarbejde med borgeren til bestemte formål for en periode ad gangen. Der vil typisk blive bevilget et antal pakker pr. uge ud fra den enkelte borgers behov.

Hvilke aktiviteter kan indgå i Bostøtten?
Der kan være tale om et bredt udbud af socialpædagogiske og andre støtteforanstaltninger og aktiviteter til understøttelse af borgerens mulighed for at fastholde eller forbedre et funktionsniveau og kan eksempelvis omfatte:

Overordnet støtte, hjælp, og omsorg til at mestre egen tilværelse herunder:

 • vejledning og rådgivning
 • støtte borgeren i at forstå og handle på post
 • motivering til hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdags gøremål såsom personlig hygiejne, rengøring, indkøb, læge og tandlægebesøg med meget mere - herunder også til personer, som i vid udstrækning er i stand til at træffe deres eget valg
 • støtte til fastholdelse eller styrkelse af funktionsevne
  til at opbygge og fastholde kontakt
 • støtte til fastholdelse af behandling
 • støtte til fastholdelse af netværk - familie og venner
 • støtte til deltagelse i aktiviteter såsom bowling, idræt, samvær
 • støtte til at benytte andre social psykiatriske tilbud og andre almindelige tilbud til borgerne som for eksempel aktivitetscenter, bibliotek, foreningsliv med mere.

  Der udarbejdes altid en samarbejdsaftale med borgeren som løbende evalueres angående udbyttet af bostøtten og som kan indgå som et led i borgerens handleplan i henhold til SEL § 141.

Kontakt

Tilbudsleder
Lene Lomborg
Vestergade 9
9460  Brovst
Mobil.: 41 91 22 74
lel@jammerbugt.dk

Administration
Tlf.: 72 57 71 56

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden