Opgangsfællesskabet i Fjerritslev

Opgangsfællesskabet i Fjerritslev er oprettet som et særligt bostøtte tilbud til borgere med særlige behov. Borgerne der visiteres til opgangsfællesskabet vil bebo en lejlighed i en af Parkvængets boliger og være bevilget bostøtte i henhold til § 85 i Lov om Social Service.

Opgangsfællesskabet benytter værestedet Orkidéens lokaler, som stedet for fællesarealerne og medarbejder faciliteterne.

Opgangsfællesskabet er en tryg, omsorgsfuld og struktureret ramme med blik for borgernes udviklingsmuligheder og liv. Bostøtten tilrettelægges ud fra en enkelte borgers behov.

Målgruppen

Voksne med diagnosticeret sindslidelse eller alvorelige psykiske problemer, der har brug for hjælp til selvhjælp, for at klare sig i egen lejlighed.

Der kan være tale om beboere som:

- ønsker at bruge evner og kunnen i hverdagen
- ønsker at samabejde med beboer og personale
- ønsker at inddrage og træne sociale færdigheder via fællesaktiviteter
- ønsker at deltage i ugentlige "husmøder".

Beboerne skal være motiveret for at bo og leve som en del af fællesskabet/aktiviteter.

Metoderne i arbejdet med borgerne kan være:

- kognitiv behandling
- samtaler
- livshistorie
- praktisk hjælp og støtte
- støtte til opbyggelse af netværk og fastholdelse af samme
- fællesskab i form af fællesspisning, udflugter, aktiviteter, motion m.m.. 

 Her kan du hente link til NADA

 

Kontakt

Afdelingsleder
Emma Mikkelsen Mark
Vestergade 9
9460  Brovst
Tlf.: 72 57 72 11
Mobil.: 41 91 22 11
emm@jammerbugt.dk

Administration
Tlf.: 72 57 71 56

Sundhed og Handicap - Toftevej 43 - 9440 Aabybro Tlf.: 72 57 72 31

Fagchef Pil Rahbek, Vestergade 9, 9460 Brovst TLF.: 72 57 72 31/41 91 22 31