Støtte-kontaktpersonordningen

Jammerbugt Kommune tilbyder en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug og særlige sociale problemer.

Støtte- og kontaktpersonordningen er et uvisiteret tilbud, og det betyder, at borgere, pårørende, sagsbehandlere, praktiserende læger og andre kan henvende sig og få etableret ordningen efter aftale med støtte- og kontaktpersonen i lokalområdet.

Hvem kan få støtte- og kontaktpersonordning?
Mennesker med sindslidelser eller med alvorlige psykiske eller sociale problemer, misbrugere eller hjemløse.

Man kan få glæde af en støtte- og kontaktpersonordning hvis man:

  • Har svært ved at være sammen med andre mennesker som følge af psykisk sygdom/psykiske problemer.
  • Er tilbøjelig til at isolere sig.
  • Har behov for personlig samtale om ens livssituation.
  • Har brug for hjælp og vejledning i forhold til almindelig daglige gøremål.
  • Har behov for at tilbuddet om kontakt og støtte foregår hjemme hos sig selv.

Omfanget af støtten:
Samvær og besøg af et omfang af almindeligvis højst 1-2 besøg om ugen efter aftale med støtte- og kontaktpersonen.

Der kan udarbejdes samarbejdsaftale om kontaktens omfang og indhold - det er frivilligt og samarbejdsaftalenvil i givet fald blive opbevaret hos brugeren af ordningen.

Der sker i øvrigt ingen registrering udover optælling af antal brugere af ordningen.

 

 

Kontakt

Tilbudsleder
Lene Lomborg
Vestergade 9
9460  Brovst
Mobil.: 41 91 22 74
lel@jammerbugt.dk

Støtte- og kontakt
Pandrup, tlf. 41 91 15 79, lsr@jammerbugt.dk
Aabybro, tlf. 41 91 17 45, cgu@jammerbugt.dk
Brovst, tlf. 41 91 17 54, mri@jammerbugt.dk
Fjerritslev, tlf. 41 91 17 39, kml@jammerbugt.dk

 

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden