Værestederne i Jammerbugt Kommune

Her kan du læse om de forskellige væresteder og hvad de tilbyder, i Jammerbugt Kommune.

Der er fire væresteder i Jammerbugt Kommune som er placeret  i Fjerritslev,  Brovst, Aabybro og Pandrup.

Målgruppe:

Voksne borgere, der har en sindslidelse, er psykisk sårbare eller pga. andre livsomstændigheder, har alvorlige psykiske problemer. Værestederne er oprettet iht. Lov om Social Service §104.

 

Der kræves ingen henvisning fra kommunen. Man kan komme på eget initiativ eller efter anbefaling fra distriktspsykiatrisk team, egen læge, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner, naboer eller andre.

Formålet med værestederne er, at du:

  • bliver set, hørt og anerkendt
  • bryder isolationen gennem samvær med ligestillede
  • kan få støtte til at (gen)opbygge dit sociale netværk
  • kan få hjælp til at skabe struktur i din tilværelse

 

Man kan:

  • komme i cafeen for at snakke og hygge sig
  • deltage i interessegrupper og aktiviteter
  • være med i arbejdsfunktioner
  • deltage i udflugter og ture
  • få individuel og støttende samtale ud fra den kognitive metode
  • modtage NADA efter behov.

 

Det er gratis at komme på værestederne, aktiviteter er dog brugerbetalte. 

Der er en høj grad af brugerindflydelse på værestederne. Der er bl.a.et fælles brugerråd, der er brugernes talerør ift. personale, ledelse og Jammerbugt Kommunes politikere.

 

Væresteder.

Afdelingsleder

Lene Lomborg
Vestergade 9
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 7777
Mobil.: 41 91 22 74

lel@jammerbugt.dk

 

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden