Boenheden Poppelvej 1C

Et botilbud for voksne med medfødte og erhvervet hjerneskader og neurologiske lidelser.

Velkommen til Boenheden Poppelhuset hus B og C. - Et botilbud for voksne med medfødte og erhvervet hjerneskader og neurologiske lidelser. 

 

Poppelhuset hus B er et botilbud for voksne borgere med medfødte hjerneskader, eller skader erhvervet tidligt i livet, samt borgere med neurologiske lidelser/handicaps. 

Boenhenden er nyopstartet pr. 1 juni 2018 og består af 6 lejligheder med eget bad. Ydermere er der 1 aflastnings lejlighed.

 

Poppelhuset hus C er et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskader og neurologiske lidelser. Hus C blev etableret i slutningen af 2012, og består af 6 lejligheder med eget bad. 

 

I begge afdelinger er der et stort fælles køkken-alrum og fælles vaskeri. 

I Poppelhuset findes der yderligere motionsrum, sanserum og værksted, som lige pt. er under ombygning. Udenoms-arealerne byder på forskellige muligheder for udeliv. Heriblandt stor fælles terrasse, drivhus, højbede, hønsegård og bålplads. 

I Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegrupperne er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger, pædagogiske assistenter, ergoterapeuter, social- og sundheds assistenter og social- og sundheds hjælpere samt vikarer med div. forskellige faglige baggrunde. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter, ridefys, svømning og massør mf.

 

På vores hjemmeside kan du læse yderligere omkring Poppelhuset: boenhedenpoppelvej.jammerbugt.dk 

Ønsker du at vide mere om service betalinger i Poppelhusets kan du følge linket her: 

Kontakt

Poppelvej 1 c 
9460 Brovst
Tlf: 41 91 13 86

Poppelvej 1 b

9460 Brovst

Tlf: 41 91 36 83

Boenhedenpoppelhuset@jammerbugt.dk 

leder:
Gitte Røge 
Tlf: 51 46 40 87

gir@jammerbugt.dk

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden