Bofællesskabet Krabben

Bofællesskabet Krabben ligger tæt ved Vesterhavet i landsbyen Hjortdal. Krabben er omgivet af skov, hede, strand og ikke mindst Vesterhavet.

Bofællesskabet Krabben er et døgntilbud til voksne mennesker som på grund af vedvarende fysisk og psykisk nedsat funktionsniveau og/eller udviklingsforstyrrelse har behov for særlige foranstaltninger. Krabben består af 22 lejligheder. Her af 14 almindelige lejligheder og 8 handicapvenlige lejligheder. Lejlighederne er på ca. 75 m² incl. fællesarealer. Der er direkte adgang til store og lyse fællesarealer. Bofællesskabets nuværende bygninger er opført i 2008 og 2012.

Der er ca. 10 km til nærmeste større bysamfund (Fjerritslev). Beboerne kan benytte bofællesskabets busser til transport.

I Krabben har vi en bred tværfaglig personalegruppe bestående af pædagoger, sosu-assistenter, sosu-hjælper, ergoterapeuter, omsorgs- og pædagogmedhjælper,  pædagogstuderende, ernæringsassistent, rengøringsassistent og administrativ medarbejder. Vi arbejder vi ud fra en pædagogisk referenceramme, som beskriver vores grundlæggende værdier og principper og menneskesyn. Referencerammen er vores arbejdsredskab i dagligdagen og det er i den forståelsesramme vi indsætter og spejler vores overvejelser og handlinger.

Vores grundlæggende menneskesyn indebærer en tro på, at mennesker der kan opføre sig ordentligt, gør det. Vi ser vores borgere som ligeværdige og værdifulde mennesker, der har rettigheder ligesom enhver anden borger i dette land med de forskellige ressourcer og kompetencer, de har. Vi bestræber os på, at give den enkelte borger selv- og medbestemmelse og det er vores mål, at give mest mulig omsorg og skabe en tryg og rolig hverdag, hvor han/hun kan udvikle sine kompetencer og opnå frihed således, at de selv kan være med til at forme deres liv og hverdag. 

I Krabben er vi meget optaget af at arbejde med alternativ kommunikation. Vi har derfor valgt, i tillæg til vores pædagogiske referenceramme, at vi også arbejder ud fra et fælles kommunikationssyn, da vi mener, at kommunikation er essentielt for mennesket hele livet igennem. Vi arbejder ud fra den tankegang, at alle udtryk skal opfattes som værende kommunikation og vi forsøger at tolke og respondere derpå. Til at gøre dette, gør vi i Krabben stor brug af forskellige alternative kommunikationsmidler fx. tegn til tale, symboler, boardmaker, talemaskiner og kommunikationsbøger. 

Her kan du læse yderligere om Krabbens pædagogiske referenceramme og kommunikationssyn  samt kostreferenceramme.

Læs om praktikbeskrivelser for 1. , 2. og 3. praktikperiode for studerende på nedenstående link:

Praktikbeskrivelse for 1. praktikperiode.

Praktikbeskrivelse for 2. og 3. praktikperiode.  

Ønsker du at vide mere om servicebetalinger i Krabben kan du følge linket her

Ønsker du at læse mere kan du besøge Krabbens hjemmeside her.

Bofællesskabet Krabben

Slettestrandvej 6
9690 Fjerritslev
Tlf. 72 57 88 92

Tilbudsleder:
Morten Bache Sigaard
Mobil:
4191 1813
bcs@jammerbugt.dk

Administration:
Tlf.: 72 57 87 31
Mobil: 41 91 19 52
hrc@jammerbugt.dk

Bofællesskabet Krabben

Slettestrandvej 6 9690 Fjerritslev

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden