Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede socialområde med plads til 11 beboere.

Målgruppen er voksne borgere med betydelige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger, hvor borgeren på grund af en problemskabende adfærd ikke kan profitere af eller rummes i de almindelig tilbud. Ved en problemskabende adfærd forstås i denne sammenhæng en adfærd, der kan være udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende.

Solkrogen er beliggende i Klim. som er omgivet af skov, hede, strand og ikke mindst tæt på hav og fjord. Der er ca. 8 km til nærmeste større bysamfund (Fjerritslev). Man kan benytte offentligt transportmiddel, beboerne har derudover mulighed for transport med Solkrogens minibusser.

Solkrogens fysiske beliggenhed er med til, at skabe et miljø uden for mange ude fra kommende stimuli som kan stresse borgerne. Lejlighederne på Solkrogen er store og rummelige på ca. 79 - 95 m², incl. fællesarealer med eget bad og køkken. Lejlighederne er indrettet med to udgange fra alle rum, så personalet altid kan trække sig, eller aflede og nedtrappe en eskalerende situation.

Her er mulighed til at skærme borgere, hvis dette er nødvendigt. Hver lejlighed har egen indgang, hvilket kan være med til at forebygge konfliktsituationer med andre borgere. Borgerne har til daglig ikke nødvendigvis kontakt med hinanden, men har mulighed for at tilvælge det.
Solkrogen er indrettet med welnessrum - mindre fællesarealer og to køkkener, hvor der er mulighed for at lave mad sammen med en pædagog.

Læs om Uddannelsesplanen for pædagog studerende i denne pdf-fil.

Ønsker du at læse mere om serviceydelserne på Solkrogen kan du følge linket her.

Læs rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Særforanstaltnings-tilbud Solkrogen

Solkrogen 21, Klim
9690  Fjerritslev
Tlf.: 72  57 87 30 

Konstitueret Tilbudsleder:
Kim Michael Krusborg Nielsen
Mobil: 41 91 37 31
mhn@jammerbugt.dk 

Administration
Tlf.:
72 57 87 31
Mobil: 41 91 19 52
hrc@jammerbugt.dk

Særforanstaltnings-tilbud Solkrogen

Solkrogen 21, Klim, 9690 Fjerritslev

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden