Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, herunder en del af bofællesskabet Krabbens beboere.

Samværs- og aktivitetetscenter Hjortdal er et §104 tilbud til voksne mennesker med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Dagtilbudet ligger i Hjortdal, tæt beliggende ved bofællesskabet Krabben og mange af Krabbens beboere benytter sig af dagtilbudet hver dag. Samværs og aktivitetscenter Hjortdal har plads til 25 borgere. 

Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal er et aktivitets og samværstilbud der har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod personer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan få mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværs tilbuddet har også en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Vi er en tværfaglig personale gruppe bestående af pædagoger, dramaturg, ergoterapeut, sygehjælper, pædagogisk massør, pædagogstuderende samt omsorgs- og pædagogmedhjælper.
Personalets opgave er, at yde aktiverende støtte og omsorg samt træning i almindelige daglige levefunktioner.

Vi arbejder vi ud fra en pædagogisk referenceramme, som beskriver vores grundlæggende værdier, principper og menneskesyn. Referencerammen er vores arbejdsredskab i dagligdagen og det er i den forståelsesramme vi indsætter og spejler vores overvejelser og handlinger. Vi ser vores borgere som ligeværdige og værdifulde mennesker, der har rettigheder ligesom enhver anden borger i dette land med de forskellige ressourcer og kompetencer, de har.

Vi bestræber os på at give den enkelte borger selv- og medbestemmelse: Dvs. vi pædagogisk støtter og guider borgerne i deres selvbestemmelsesret og kompensere ift. kognitive vanskeligheder til gode valg i hverdagen.

Vi arbejder ud fra neuropædagogiske principper, hvilket flere i personalegruppen bliver efteruddannet i. Ligeledes har vi fokus på ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation) hvor der arbejdes med Tegn Til Tale, Boardmaker, kommunikationsbøger, talemaskiner etc.  

Vi holder lukket 2 uger i sommerferien; uge 29, 30 samt mellem jul og nytår og alle helligdage.

 

Læs om praktikbeskrivelser for 1. , 2. og 3. praktikperiode for studerende på nedenstående link:

Praktikstedbeskrivelse 1 praktik.

Praktikstedbeskrivelse 2 og 3 praktik.

Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal

Hjortdalvej 148
9690 Fjerritslev
Mobil 41 91 38 93
Mobil 41 91 18 19
Mobil 41 91 14 17

Tilbudsleder:
Morten Bache Sigaard
Mobil: 4191 1813
bcs@jammerbugt.dk

Administration:
Tlf:
72 57 87 31
Mobil:
 41 91 19 52
hrc@Jammerbugt.dk

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden