Støtte-kontaktpersonordningen

Støtte-kontaktpersonordningen (SKP) SEL § 99 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug og særlige sociale problemer".

Støtte- og kontakpersonordningen er et uvisiteret tilbud, og det betyder, at borgere, pårørende, sagsbehandlere, praktiserende læger og andre kan henvende sig og få etableret ordningen efter aftale med støtte- og kontaktpersonen i lokalområdet.

Hvem kan få støtte- og kontaktpersonordning?
Mennesker med sindslidelser eller med alvorlige psykiske eller sociale problemer, misbrugere eller hjemløse.

I hvilke situationer kan man få støtte- og kontaktpersonordning?
Hvis man:

Har svært ved at være sammen med andre mennesker som følge af psykisk sygdom/psykiske problemer.

  • Er tilbøjelig til at isolere sig.
  • Har behov for personlig samtale om ens livssituation.
  • Har brug for hjælp og vejledning i forhold til almindelig daglige gøremål.
  • Har behov for at tilbuddet om kontakt og støtte foregår hjemme hos sig selv.

Omfanget af støtten:
Samvær og besøg af et omfang af almindeligvis højst 1-2 besøg om ugen efter aftale med støtte- og kontaktpersonen.

Der kan udarbejdes samarbejdsaftale om kontaktens omfang og indhold - det er frivilligt og vil i givet fald blive opbevaret hos brugeren af ordningen.

Der sker i øvrigt ingen registrering udover optælling af antal brugere af ordningen.

 

 

Kontakt

Afdelingsleder
Emma Mikkelsen Mark
Borgervænget 12
9460  Brovst
Tlf.: 72 57 72 11
Mobil.: 41 91 22 11
emm@jammerbugt.dk

Støtte- og kontakt
Pandrup, tlf. 41 91 15 79, lsr@jammerbugt.dk
Aabybro, tlf. 41 91 17 45, cgu@jammerbugt.dk
Brovst, tlf. 41 91 17 54, mri@jammerbugt.dk
Fjerritslev, tlf. 41 91 17 39, kml@jammerbugt.dk

Administration
Tlf.: 72 57 71 56
Mobil.: 41 91 21 56
hsd@jammerbugt.dk