Værestedet Åkanden

Åkanden et et værested- og aktivitetstilbud til sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Åkanden er beliggende i Pandrup og er i et plan. Værestedet Åkanden er oprettet iht. Lov om Social Service § 104.

Åkanden henvender sig til borgere fra Jammerbugt Kommune, primært fra Pandrup området og er et åbent sted uden personregistrering og behandling.

Der kræves ingen henvisning fra Kommunen.

Man kan komme på eget initativ eller efter anbefaling fra et distriktspykiatrisk team, egen læge, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner, naboer eller andre.

Værestedet Åkanden er bygget op som et cafelignende miljø med det formål at tilbyde social kontakter, samvær og aktiviteter med henblik på at bryde isolation og få struktur i dagligdagen.
Tilbuddene er forskellige lige fra det helt frie og uforpligtende til det mere strukturerde og faste.

 

Her kan du hente link til NADA

 

Værestedet Åkanden

Bredgade 99
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 89 05

Lonnie Busk
Mobil: 41 91 17 48

Claus Konnerup
Mobil: 41 91 19 86

Åkanden

Mandag
kl. 08.30 - 19.30

Tirsdag
kl. 08.30 - 16.00

Onsdag
kl. 08.30 - 19.30

Torsdag
kl. 08.30 - 16.00

Fredag
kl. 08.30 - 14.00

Værestedet Åkanden

Bredgade 99  9490 Pandrup