Værestedet Orkidéen

Orkidéen et et værested- og aktivitetstilbud til voksne sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Orkidéen er beliggende i Fjerritslev tæt på bymidten i en tidligere om- og tilbygget bestyrerbolig og er i et plan. Værestedet Orkidéen er oprettet iht. Lov om Social Service § 104.

Værestedet Orkidéen henvender sig til borgere fra Jammerbugt Kommune, primært fra Fjerritslev området og er et åbent sted uden personregistrering og behandling.

Der kræves ingen henvisning fra kommunen.

Borgeren kan komme på eget initativ eller efter anbefaling fra et distriktspykiatrisk team, egen læge, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner, naboer eller andre.

Værestedet Orkidéen er bygget op som et cafelignende miljø med det formål at tilbyde social kontakter, samvær og aktiviteter med henblik på at bryde isolation og få struktur i dagligdagen.
Tilbuddene er forskellige lige fra det helt frie og uforpligtende til det mere strukturerde og faste.

 

 Her kan du hente link til NADA

Værestedet Orkidéen

Parkvænget 27
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 89 06

Anne Mette Christensen
Mobil: 41 91 17 33

Ellen Strøm
Mobil: 41 91 17 34

Orkidéen

Mandag
kl. 10.00 - 16.00

Tirsdag
kl. 10.00 - 16.00

Onsdag
kl. 10.00 - 16.00

Torsdag
kl. 10.00 - 16.00

Fredag
kl. 10.00 - 14.00

Værestedet Orkidéen

Parkvænget 27  9690 Fjerritslev