Værestedet Solsikken

Solsikken et et værested- og aktivitetstilbud til voksne sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Solsikken er beliggende i Aabybro i en tidligere skole og er i to plan. Værestedet Solsikken er oprettet iht. Lov om Social Service § 104.

Værestedet Solsikken henvender sig til borgere fra Jammerbugt Kommune, primært fra Aabybro området og er et åbent sted uden personregistrering og behandling.

Der kræves ingen henvisning fra kommunen.

Borgeren kan komme på eget initativ eller efter anbefaling fra et distriktspykiatrisk team, egen læge, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner, naboer eller andre.

Værestedet Solsikken er bygget op som et cafelignende miljø med det formål at tilbyde social kontakter, samvær og aktiviteter med henblik på at bryde isolation og få struktur i dagligdagen.
Tilbuddene er forskellige lige fra det helt frie og uforpligtende til det mere strukturerde og faste.

IT-Cafeen er åbnet den første og sidste torsdag i hver måned. Der kan være helligdage der skal tages højde for. Borgerne kan få støtte og vejledning til deres udfordringer med økonomi og post, så mød bare op med dit Nem ID og dine papirer.

I vores IT-Cafe kan der ydes støtte til:

  • At bruge computer og Ipad.
  • At læse og forstå post, og handle på det.
  • At hjælpe med at bruge netbank, f.eks. betaling af regninger fra egen konto.
  • At reagere på post fra E-boks og elektroniske postkasse.
  • At vejlede i, og henvise til, hvor man kan ansøge om diverse støtte og tilskud.
  • Henvise til sagsbehandler, socialrådgivere og andre samarbejdspartnere ved Jammerbugt Kommune.

 

 Her kan du hente link til NADA

 

 

 

Værestedet Solsikken

Toftevej 2
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 89 04

Anne-Mette Jespersen Krag
Mobil: 41 91 15 77

Sara Hammer Jensen
Mobil: 41 91 17 85

Åbningstider

Mandag
kl. 10.00 - 16.00

Tirsdag
kl. 10.00 - 21.00

Onsdag
kl. 10.00 - 16.00

Torsdag
kl. 10.00 - 16.00

Fredag
kl. 10.00 - 15.00

Værestedet Solsikken

Toftevej 2  9440 Aabybro