Værestedet Syrenen

Syrenen et et værested- og aktivitetstilbud til sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Syrenen er beliggende i Brovst og er i et plan. Værestedet Syrenen er oprettet iht. Lov om Social Service § 104.

Syrenen henvender sig til borgere fra Jammerbugt Kommune, primært fra Brovst området og er et åbent sted uden personregistrering og behandling.

Der kræves ingen henvisning fra Kommunen.

Man kan komme på eget initativ eller efter anbefaling fra et distriktspykiatrisk team, egen læge, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner, naboer eller andre.

Værestedet Syrenen er bygget op som et cafelignende miljø med det formål at tilbyde social kontakter, samvær og aktiviteter med henblik på at bryde isolation og få struktur i dagligdagen.
Tilbuddene er forskellige lige fra det helt frie og uforpligtende til det mere strukturerde og faste.

 

 Her kan du hente link til NADA

Værestedet Syrenen

Tjørnevænget 1
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 89 03

Jette Landgrebe
Mobil: 41 91 17 31

Michael Christoffersen
Mobil: 41 91 17 32

Syrenen

Mandag
kl. 10.00 - 15.00

Tirsdag
kl. 10.00 - 15.30

Onsdag
kl. 10.00 - 19.00

Torsdag
kl. 10.00 - 15.30

Fredag
kl. 09.00 - 14.00

Værestedet Syrenen

Tjørnevænget 1 9460 Brovst