• Væresteder

  Her kan du læse om de forskellige væresteder i Jammerbugt Kommune.

  Gå til Side
 • Handicap og socialpsykiatri

  På denne side kan du læse om alle de tilbud, som Jammerbugt Kommune har til voksne mennesker med sindslidelser og eller alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer.

  Gå til Side
 • NADA

  Tilbud om ørenålsakupunktur i grupper eller individuelt efter aftale. NADA kan modvirke og forebygge uro, angst og søvnproblemer ligesom det kan nedsætte behovet for eller helt tage behovet for p.n. m...

  Gå til Side
 • Social færdighedstræning (SFT)

  SFT betyder social færdighedstræning – et 9-måneders forløb med ugentlige seancer af 1,5 times varighed bygget op ud fra forskellige moduler omfattende eksempelvis kommunikation, symptommestring med f...

  Gå til Side
 • Brugerrådet for socialpsykiatritilbuddene

  Det er brugerådets opgave at varetage brugere af Jammerbugt Kommune socialpsykiatritilbuds interesser herunder virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

  Gå til Side