• Væresteder

  Her kan du læse om de forskellige væresteder i Jammerbugt Kommune.

  Gå til Side
 • NADA

  Tilbud om ørenålsakupunktur i grupper eller individuelt efter aftale. NADA kan modvirke og forebygge uro, angst og søvnproblemer ligesom det kan nedsætte behovet for eller helt tage behovet for p.n. m...

  Gå til Side
 • Handicap og socialpsykiatri

  På denne side kan du læse om alle de tilbud, som Jammerbugt Kommune har til voksne mennesker med sindslidelser og eller alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer.

  Gå til Side
 • Social færdighedstræning (SFT)

  SFT betyder social færdighedstræning – et 9-måneders forløb med ugentlige seancer af 1,5 times varighed bygget op ud fra forskellige moduler omfattende eksempelvis kommunikation, symptommestring med f...

  Gå til Side
 • Brugerrådet for socialpsykiatritilbuddene

  Det er brugerådets opgave at varetage brugere af Jammerbugt Kommune socialpsykiatritilbuds interesser herunder virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

  Gå til Side
 • Aktiviteter på værestederne

  Formålet med værestederne er at tilbyde socialt samvær og aktiviteter for at bryde isolation og få struktur i dagligdagen. Jammerbugt Kommune har forskellige tilbud lige fra det helt frie til det ufo...

  Gå til Side
 • Andre grupper

  Andre grupper er etableret under værestederne af medarbejderne der eller af bostøtter og Støtte- og kontaktpersoner i fællesskab eller hver for sig på tværs ud fra et aktuelt behov og for tiden består...

  Gå til Side
 • Opgangsfællesskabet i Fjerritslev

  Opgangsfællesskabet i Fjerritslev er oprettet som et særligt bostøtte tilbud til borgere med særlige behov. Borgerne der visiteres til opgangsfællesskabet vil bebo en lejlighed i en af Parkvængets bol...

  Gå til Side
 • Værestedet Syrenen

  Syrenen et et værested- og aktivitetstilbud til sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Syrenen er beliggende i Brovst og er i et p...

  Gå til Side
 • Værestedet Åkanden

  Åkanden et et værested- og aktivitetstilbud til sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Værestedet Åkanden er beliggende i Pandrup og er i et ...

  Gå til Side