Andre grupperAndre grupper er etableret under værestederne af medarbejderne der eller af bostøtter og Støtte- og kontaktpersoner i fællesskab eller hver for sig på tværs ud fra et aktuelt behov og for tiden består der følgende grupper:
• Torsdagsgruppen – hver anden torsdag på værestedet Solsikken og hver anden torsdag på værestedet Åkanden – gruppen afslutter samværet med fælles spisning hver gang og aktiviteterne kan være forskellige afhængig af ønsker, vejr med mere.
• Kreativitets-/aktivitets-/netværksgruppe.
• IT-café på værestedet Solsikken – et tilbud til borgerne om at få hjælp til at ordne forskelligt i forhold til eksempelvis offentlige myndigheder som SKAT, Udbetaling Danmark m.fl. og for at lære at bruge PC eller I-pad til de og andre formål af økonomisk betydning for borgeren. Der er fri adgang og tidspunktet er annonceret på værestedet Solsikkens hjemmeside.
• Motionsgrupper:

  •  Motion i ØAH-hallen hver onsdag.
  •  Varmtvandssvømning i Jetsmarkhallen i Pandrup hver tirsdag 10 gange  forår og efterår.
  • Diverse motionsgrupper ud fra værestederne omfattende - motionscentertilbud, gågrupper, boksetræning, bowling, pilates og andet - undersøg tilbuddene nærmere på det lokale værested.
  • 1 årlig lege-/motionsdag i Socialpsykiatrien.

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden