Lovgivning om social psykiatriske botilbud

For de social psykiatriske botilbud gælder loven om social service § 107 og § 108. I Jammerbugt Kommune er botilbuds lovmæssige tilhørsforhold ændret til Lov om Almene Boliger (ABL) §§ 105 og 115 og bostøtten til borgeren leveres i henhold til SEL § 85. Dette er begrundet i at når borgerne i botilbuddene har huslejekontrakter er de omfattet af lejelovens regler og derfor kan botilbuddene ikke længere være omfattet af SEL §§ 107 og 108 jf. § 111.

Lov om social service § 107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold:
1) til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Lov om social service § 108

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnede til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psyisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Formålet med hjælpen?
Bofællesskabet skal være et sted, hvor den enkelte beboer kan udvikle og udfolde sig, og hvor den enkelte beboer såvidt som det er muligt kan opnå at kunne klare sig selv og mestre sit liv.

Hvordan tildeles hjælpen?
Du skal sende en ansøgning til Jammerbugt Kommune, Handicapafdelingen (se information i højre side) med de relevante lægelige oplysninger, og du bliver derefter visiteret til boformen, når der er ledige pladser, eller du kommer på venteliste.

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden